Home

Musiał, Sowisło & Topolewski Audit Services Sp. z o.o.

NIP: 783-16-57-396

ul. 28 Czerwca 1956 r. 231/239
61-485 Poznań

tel.: +48 61 83 20 159
e-mail: sekretariat@mstaudit.com.pl

Poznań

DZIAŁ USŁUG KSIĘGOWYCH

Anna Nowak
Anna Brembor
Wojciech Dziendziura

DZIAŁ AUDYTU FINANSOWEGO

Jerzy Musiał

DZIAŁ AUDYTU PODATKOWEGO

Sławomir Wiciak

DZIAŁ DORADZTWA GOSPODARCZEGO

Jerzy Musiał
Sławomir Wiciak

DZIAŁ KADR I PŁAC

Anna Bochucińska
Wojciech Dziendziura

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Nr KRS 0000350894. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 5000,00 (pięć tysięcy) złotych, kapitał wpłacony równy jest zakładowemu.