Home

Audyt finansowy

Audyt finansowy, audyt wewnętrzny, audyt projektów finansowych
    

W ramach tej działalności prowadzimy na życzenie klientów:  

  • audyt finansowy — badania sprawozdań finansowych i przegląd sporządzanych sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
  • audyt wewnętrzny
  • w państwowych jednostkach budżetowych,
  • w uczelniach publicznych,
  • w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
  • w jednostkach samorządu terytorialnego,
  • audyt projektów finansowanych ze środków unijnych.


Podczas naszej działalności przeprowadziliśmy kilkadziesiąt badań sprawozdań finansowych oraz analiz finansowych.
Dwóch Członków Zarządu MST Audit Services sp. z o.o. jest biegłymi rewidentami.
Wieloletnia współpraca z pięcioma innymi biegłymi rewidentami, pozwoliła nam stworzyć stały zespół specjalistów w zakresie audytu. Współpraca w ramach zespołu pozwala na wymianę bogatych doświadczeń zawodowych i ma bezpośrednie przełożenie na jakość naszych usług.