Home

Doradztwo gospodarcze

Doradztwo gospodarcze, doradztwo przy fuzjach i połączeniach

W ramach tej działalności prowadzimy na życzenie klienta:  

 • doradztwo przy fuzjach i połączeniach, jak również w postępowaniach upadłościowych i likwidacyjnych z uwzględnieniem aspektów finansowych, podatkowych i księgowych,
 • badania typu due diligence, finansowego, podatkowego i prawnego,
 • opinie i analizy finansowe oraz biznesplany,
 • doradztwo w zakresie ujęcia transakcji i zdarzeń gospodarczych w księgach oraz sprawozdaniach finansowych jednostek.

Audyty podatkowe, bieżące doradztwo podatkowe   

W ramach tej działalności prowadzimy na życzenie klienta:  

 • audyt podatkowy,
 • bieżące doradztwo podatkowe,
 • sporządzanie opinii podatkowych i analiz w zakresie prawa podatkowego: VAT, akcyza, CIT, PIT, PCC oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tym doradztwem,
 • przeglądy podatkowe: bieżące oraz typu due diligence,
 • ceny transferowe: audyt transakcji i sporządzanie dokumentacji cen transakcyjnych dla transakcji z podmiotami powiązanymi,
 • podatkowe aspekty fuzji i przejęć,
 • międzynarodowe prawo podatkowe VAT, akcyza,
 • reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów przed organami administracji publicznej,
 • sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów zeznań i deklaracji.

MST posiada duże doświadczenie z zakresu podatków i doradztwa gospodarczego. Stale współpracujemy z kilkoma doradcami podatkowymi oraz największą kancelarią prawną w Wielkopolsce:  "Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski SKA".