Home

Usługi dla syndyków

Księgowość i usługi kadrowo płacowe dla:

*tymczasowych nadzorców sądowych

*zarządców przymusowych

*nadzorców sądowych

*syndyków

 

Oferujemy kompleksową usługę wyżej wymienionych podmiotów w zakresie prowadzenia księgowości oraz obsługi kadrowo płacowej. Należy mieć na uwadze, że obowiązki wszystkich wyżej wymienionych, w świetle obowiązujących ustaw, są w zasadzie takie same, jak obowiązki kierowników jednostek  niepostawionych w  stan  upadłości.  Osoby te ponoszą  pełną odpowiedzialność  za  przeprowadzane czynności wobec organów podatkowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , sądów, wierzycieli i upadłych. Są oni nie tylko głównym pozasądowym organem postępowania  upadłościowego  obejmującego: zarząd, naprawę lub  likwidację  majątku  upadłego,  ale  jest zarazem podstawowym organem gwarantującym właściwy przebieg tego postępowania.

Prowadzenie księgowości oraz kadr i płac  jednostek poddanych procesom naprawczym lub likwidacji wymaga oprócz specjalistycznej wiedzy w zakresie rachunkowości, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych , doświadczenia we współpracy z organami podatkowymi oraz Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych .

Elastyczne formy współpracy oraz duże doświadczenie Zespołu MST pozwala nam prowadzić księgowość oraz kadry i płace firm w upadłości w różnych częściach Polski przy uwzględnieniu zasad pozwalających na rzetelność, ciągłość i prawidłowość wprowadzania danych.

Wspieramy naszych klientów proponując także konsultacje w zakresie: rachunkowości, finansów czy kadr i płac.

Działając we współpracy z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski sp. k. możemy również wspierać Klientów w obszarach prawnych.