Home

Usługi kadrowo-płacowe

Outsourcing usług kadrowo-płacowych

Zespół współpracowników pod kierownictwem Głównej Kadrowej z ponad 20 letnim stażem pracy pozwala nam zaoferować Państwu najwyższej jakości obsługę kadrowo-płacową.
Naszą usługę kierujemy także do Klientów posiadających własną księgowość, chcących powierzyć prowadzenie kadr i płac, jako niezależnej usługi outsourcingowej.
Stosujemy najnowsze oprogramowanie firm: SAGE i Comarch – pracujemy także na systemach naszych Klientów.

W zakresie obsługi kadrowo-płacowej oferujemy Państwu:

Usługi podstawowe:

 • Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy (od momentu zatrudnienia do chwili zakończenia współpracy z danym pracownikiem).
 • Administrowanie umowami cywilnoprawnymi (zlecenia, dzieło, kontrakty i inne).
 • Prowadzenie ewidencji i ważności badań lekarskich i szkoleń BHP.
 • Zarządzanie bazą danych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami i po otrzymaniu zatwierdzonych dokumentów w zakresie:
  • danych osobowych pracowników,
  • ewidencji terminów ważności zaświadczeń lekarskich, szkoleń BHP,
  • rozliczania i ewidencji: urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, okolicznościowych, bezpłatnych, absencji chorobowych, godzin nadliczbowych i innych nieobecności,
  • ewidencji zasiłków,
  • ewidencji stanu zatrudnienia.
 • Przygotowanie pełnej dokumentacji do ZUS w zakresie dokonywania zgłoszeń, zmian oraz wyrejestrowań pracowników oraz zleceniobiorców ( ZUS ZUA, ZZA, ZIUA, ZCZA, ZWUA itp.), zasiłków chorobowych, rehabilitacyjnych i macierzyńskich (Z-3, Z-3a, Z-3b)
 • Przygotowywanie okresowych, standardowych raportów w zakresie zmian dotyczących stanu zatrudnienia, ilości wykorzystanych urlopów wypoczynkowych, absencji chorobowych, terminów ważności szkoleń bhp, zaświadczeń o zdolności do pracy.
 • Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia tj. umów o pracę, aneksów, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i innej wynikającej ze stosunku pracy.
 • Przygotowywanie wymaganej przepisami prawa sprawozdawczości w zakresie spraw personalnych np. GUS.
 • Sporządzanie standardowych raportów i analiz dotyczących zatrudnienia.
 • Informowanie pracodawców o przysługujących pracownikom uprawnieniach oraz udzielanie wyjaśnień związanych ze stosunkiem pracy.
 • Obsługę kontroli wewnętrznych w zakresie nadzorowanego obszaru.
 • Sporządzanie listy płac i przygotowywanie innych dokumentów płacowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i z uwzględnieniem specyficznych danych przekazywanych przez Klienta.
 • Rozliczanie prac zleconych i umów o dzieło, umów o zarządzanie, rad nadzorczych, kontraktów.
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych PIT 4.
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS DRA łącznie z raportami ZUS RCA, RSA, RZA.
 • Przygotowywanie uzgodnionych raportów płacowych.
 • Przygotowywanie dokumentów dla pracownika m.in.: zaświadczeń o zatrudnianiu i wynagrodzeniu, miesięcznych informacji o wysokości wynagrodzeń.
 • Sporządzenie i wysyłka informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy - PIT 11 i PIT 8 AR.
 • Sporządzanie i wysyłka rocznych obliczeń podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika- PIT 40.
 • Reprezentowanie Klienta przed organami kontroli ( US, ZUS, PIP).

Usługi dodatkowe:

 • Sporządzanie korekt deklaracji ZUS z lat poprzedzających współpracę z MST oraz zawierających błędy powstałe w wyniku pomyłek Klienta.
 • Sporządzenie dodatkowych list płac – na żądanie Klienta.
 • Sporządzanie raportów na bazie informacji niedostępnych bezpośrednio z systemu kadrowo – płacowego (na bazie dokumentów źródłowych) lub raportów na życzenie klienta.
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentacji emerytalnej i rentowej oraz sporządzanie ZUS Rp-7.
 • Obsługę płacową cudzoziemców.
 • Sporządzanie deklaracji PFRON oraz wymaganej sprawozdawczości.
 • Sporządzanie dodatkowych raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń.
 • Prowadzenie usług kadrowo-płacowych na systemach Klienta.